Uppdrag att genomföra ett program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk Diarienummer: S2011/11250/FS

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i uppdrag att, i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), genomföra ett riksomfattande program under åren 2012-2014 i syfte att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Handisam ska lämna lägesrapporter om hur genomförandet fortskrider till Socialdepartementet senast den 1 november 2012 och senast den 1 november 2013. En mer omfattande rapport, med en effektutvärdering av insatserna under hela perioden 2012-2014 ska redovisas senast den 1 oktober 2014.