Uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor Diarienummer: N2011/7515/ITP

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Örebro län att främja regionala och lokala initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor i enlighet med vad som anges i beslutet.