Uppdrag att förbereda överförandet av polisens bombskyddsverksamhet till Rikspolisstyrelsen

Ladda ner:

Regeringen ger polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att förbereda överförandet av polisens bombsskyddsverksamhet till Rikspolisstyrelsen från och med den 1 juli 2013.

Polismyndigheterna ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.