Uppdrag att utbetala medel till Världsantidopningsbyrån (WADA) Diarienummer: S2015/07673/FS, S2015/07894/FS

Regeringen beslutar att ge Kammarkollegiet i uppdrag att engångsvis utan rekvisition utbetala 152 502 US-dollar till Världsantidopningsbyrån (WADA) som bidrag till finansieringen av dess verksamhet under 2016.

Ladda ner: