Uppdrag till Socialstyrelsen att utvärdera universitetssjukvård Diarienummer: S2016/06247/FS

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera universitetssjukvården vid de landsting som omfattas av avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Ladda ner:

ALF-avtalet reglerar statens och vissa landstings samarbete om utbildning
av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.