Remiss SOU 2014:31 Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Diarienummer: A2014/2170/ARM

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på SOU 2014:31 Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-20 64 96
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.