Remiss av promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Diarienummer: N2015/07336/PUB

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.

Ladda ner:

Sista dag att svara på promemorian är måndagen den 16 november 2015 (observera den korta remisstiden).