Remiss av EU kommissionens förslag om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande av förordning Diarienummer: M2016/00685/Ee

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat förslag av EU kommissionens förslag om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande av förordning.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 9 juni 2016.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista