Remiss av EU kommissionens förslag om åtgärder för en trygg naturgasförsörjning och om upphävande av förordning Diarienummer: M2016/00685/Ee