Remiss av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier Diarienummer: M2016/00248/Ke

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om genomförandet av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 10 juni 2016.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.