Remiss av SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Diarienummer: N2017/00222/HL

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit Näringsdepartementet på SOU:n För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Sidan uppdateras löpande vartefter svar registrerats. Remissvar från privatpersoner publiceras först efter godkännande. Välkommen att kontakta n.remisser.hl@regeringskansliet.se om du vill ha ditt remissvar publicerat.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.