Remiss av promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Diarienummer: U2017/03082/UH

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 24 oktober 2017.

Remissinstanser

  1. Myndigheten för delaktighet
  2. Statens skolverk
  3. Statens skolinspektion
  4. Specialpedagogiska skolmyndigheten
  5. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  6. Skolforskningsinstitutet
  7. Myndigheten för yrkeshögskolan
  8. Universitetskanslersämbetet
  9. Universitets- och högskolerådet
  10. Uppsala universitet
  11. Lunds universitet
  12. Göteborgs universitet
  13. Stockholms universitet
  14. Umeå universitet
  15. Linköpings universitet
  16. Karolinska institutet
  17. Kungl. Tekniska högskolan
  18. Luleå tekniska universitet
  19. Karlstads universitet
  20. Linnéuniversitetet
  21. Örebro universitet
  22. Mittuniversitetet
  23. Sveriges lantbruksuniversitet
  24. Blekinge tekniska högskola
  25. Försvarshögskolan
  26. Gymnastik- och idrottshögskolan
  27. Högskolan i Borås
  28. Högskolan Dalarna
  29. Högskolan i Gävle
  30. Högskolan i Halmstad
  31. Högskolan Kristianstad
  32. Högskolan i Skövde
  33. Högskolan Väst
  34. Konstfack
  35. Kungl. Konsthögskolan
  36. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
  37. Malmö högskola
  38. Mälardalens högskola
  39. Stockholms konstnärliga högskola
  40. Södertörns högskola
  41. Centrala studiestödsnämnden
  42. Regelrådet
  43. Diskrimineringsombudsmannen
  44. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  45. Valideringsdelegationen
  46. Beckmans skola AB
  47. Chalmers tekniska högskola AB
  48. Ericastiftelsen
  49. Ersta Sköndal Bräcke Högskola
  50. Gammelkroppa skogsskola
  51. Handelshögskolan i Stockholm
  52. Högskolan Evidens
  53. Johannelunds teologiska högskola
  54. Newmaninstitutet AB
  55. Röda Korsets Högskola
  56. Sophiahemmet Högskola
  57. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
  58. Stiftelsen Högskolan i Jönköping
  59. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
  60. Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm
  61. Teologiska Högskolan Stockholm AB
  62. Örebro Teologiska högskola
  63. Sveriges Kommuner och Landsting
  64. Folkbildningsrådet
  65. Friskolornas riksförbund
  66. Funktionsrätt Sverige
  67. Landsorganisationen i Sverige
  68. Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  69. Nätverket unga för tillgänglighet
  70. Riksförbundet Attention
  71. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
  72. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
  73. Svenskt Näringsliv
  74. Sveriges akademikers centralorganisation
  75. Sveriges Elevkårer
  76. Sveriges elevråd
  77. Sveriges elevråd – SVEA
  78. Sveriges förenade studentkårer
  79. Sveriges Ungdomsorganisationer
  80. Sveriges universitets- och högskoleförbund
  81. Sveriges Vägledarförening
  82. Tjänstemännens Centralorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.