Remittering av betänkandet SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet Diarienummer: M2017/01714/Me

Här kan du ta del av till vilka instanser som Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkandet SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 8 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.