Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Diarienummer: M2017/02785/R

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian om förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 14 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.