Remiss av promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Diarienummer: M2017/02676/R

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 1 december 2017.