Remiss Ds 2017:55 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:55 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen.

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Arbetsförmedlingen
 2. Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO)
 3. Företagarna
 4. Försäkringskassan
 5. Förvaltningsrätten i Stockholm
 6. ILO-kommittén
 7. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
 8. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
 9. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering (IFAU)
 10. Kammarrätten i Stockholm
 11. Landsorganisationen i Sverige
 12. LO-TCO Rättsskydd AB
 13. Svenskt Näringsliv
 14. Sveriges akademikers centralorganisation
 15. Sveriges Kommuner och Landsting
 16. Tjänstemännens centralorganisation

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 8 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.