Remiss av kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon Diarienummer: M2017/02992/Kl

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 29 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.