Medlemskapet i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige är delaktigt i EU:s arbete. Därmed kan Sverige påverka besluten som fattas. Här kan du läsa mer om regeringens roll i EU-samarbetet, hur EU styrs och hur man kan påverka beslutfattandet.

Sverige är medlem av Europeiska unionen (EU) sedan den 1 januari 1995. Det innebär bland annat att vissa beslut som tidigare fattades i Sveriges riksdag, numera fattas gemensamt tillsammans med övriga EU-länder. Det gäller till exempel regler för handel med länder utanför EU, regler för stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling och kvoter för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön varje år.

Sverige i EU

Regeringens roll i EU-arbetet

Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd, som ofta kallas ministerrådet. Statsministern har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Hitta rätt och påverka i EU

Det finns olika kanaler att använda för den som vill veta mer om EU, få bättre insyn i en viss fråga och påverka beslutsfattandet.

För att få veta mer om utvecklingen inom ett visst politikområde, kontaktar man i första hand ansvarigt departement. Du kan också kontakta departementens handläggare vid EU-representationen i Bryssel, som är Regeringskansliets förlängda arm i EU. EU:s institutioner nås via EU:s gemensamma webbportal "Europa". Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har informationskontor i Sverige med egna webbplatser.

EU:s institutioner nås via EU:s gemensamma webbportal "Europa". Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har informationskontor i Sverige som även har egna webbplatser.

Sveriges riksdags EU-information har riksdagens uppdrag att ge opartisk information om aktuella EU-frågor och om EU-arbetet i den svenska riksdagen. De ger också råd och vägledning till EU:s institutioner, beslutsprocesser, fördrag och rättsakter, historik med mera.