Intervju, 13 oktober 2010

"925 miljoner människor har inte mat för dagen"

Den 16 oktober uppmärksammar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, World Food Day runt om i världen.
- Syftet med World Food Day är att påminna oss om att problemet att minska antalet hungrande är långt ifrån lösta, säger statssekreterare Magnus Kindbom som är ordförande i Svenska FAO-kommittén.

Statssekreterare Magnus Kindbom, ordförande i Svenska FAO-kommittén

För att uppmärksamma World Food Day i Sverige arrangerar bland andra FAO och KSLA (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien) ett seminarium med titeln "Förenade mot Hungern - Möjligheter och hinder för småjordbrukare" på fredag den 15 oktober. Magnus Kindbom, statssekreterare på Jordbruksdepartemenet, är ordförande i Svenska FAO-kommittén som är medarrangör av seminariet.

FAO framhåller ofta jordbrukets betydelse för att minska antalet hungrande i världen?

- Jordbruket är centralt för utvecklingen i många u-länder och är betydande för fattigdomsbekämpning och landsbygdsutveckling. Vi kan se att insikten om jordbrukets betydelse för utvecklingen börjar öka, vilket är glädjande, menar Magnus Kindbom.

- Det går även att se en viss skillnad i på vilken nivå frågan hanteras i dag. G8-länderna, där bland annat USA, Ryssland och Frankrike ingår, tog till exempel 2008 initiativ till att lyfta fram samordnade åtgärder kring att minska antalet hungrande. Under G8-mötet i L'Aqulia i Italien 2009, gjordes utfästelser om 20 miljarder dollar att satsa på konkreta lösningar på problemet, så frågan att minska antalet hungrande står högt upp på den internationella dagordningen numera.

Och hur arbetar Sverige?

- Även i Sverige har vi gjort särskilda satsningar inriktade på att verka för en tryggad livsmedelsförsörjning med fokus på jordbruk. Förra året gjorde vi bland annat en särskild satsning på 100 miljoner kronor för att mildra effekterna av höga livsmedelspriser. Satsningen gjordes genom stöd till ökad produktion samt minskad risk för undernäring och svält genom fokus på småskalig jordbruksutveckling.

- Och i år har Sverige beslutat om ett stöd på 200 miljoner kronor till Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR, för att genom utbildning och forskning få fram möjlighet till investeringar i nya klimatanpassade grödor och odlingstekniker. Vi deltar också aktivt i de tre FN-organisationernas FAO, WFP och IFAD:s arbete. Bland annat under det pågående mötet i Rom med Committee on World Food Security där man diskuterar viktiga frågor kring tryggad livsmedelsförsörjning. Det kan till exempel handla om markinnehav och internationella investeringar i jordbruk och situationen för länder med återkommande livsmedelskriser.

Vad är syftet med World Food Day?

- De senaste beräkningarna FAO presenterade i september visar att antalet hungrande har minskat sedan 2009, men siffran är fortfarande uppe i så många som 925 miljoner människor. Syftet med World Food Day är just att påminna oss själva och omvärlden att problemen är långt ifrån lösta, säger Magnus Kindbom.

World Food Day

Den 16 oktober varje år sedan 1979 uppmärksammar FAO och omvärlden World Food Day. World Food Day sammanfaller med det datum då FAO grundades år 1945. Varje år har World Food Day ett nytt tema och frågor kring hunger och fattigdom uppmärksammas i olika aktiviteter världen över.