Mänskliga rättigheter i fokus under en månad

Årets största möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter - MR-rådet - inleds i dag. Yttrandefrihet, religionsfrihet - inklusive så kallad smädelse av religion, rasism och homosexuella, bisexuella och transpersoners personers rättigheter är några av de frågor som kommer att behandlas. MR-rådet kommer även att förhandla om resolutioner om läget för de mänskliga rättigheterna i enskilda länder. Situationen för de mänskliga rättigheterna för länderna i Mellanöstern väntas vara en dominerande fråga.

Foto: FN/Martine Perret Foto: FN/Martine Perret

Sverige driver kandidatur till MR-rådet

Sverige verkar för att FN ska inrätta en särskild rapportör övervakar och rapporterar om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran och för att Iran får ett eget mandat att som land granskas i MR-rådet. Flera av FN:s specialrapportörer kommer att presentera sina årliga rapporter, bland annat om tortyr, om situationen för försvarare av mänskliga rättigheter och om religionsfrihet Mötet blir även ett tillfälle att lyfta fram och driva Sveriges kandidatur till MR-rådet för mandatperioden år 2012-2015.

Pågår 28 februari till 25 mars

MR-rådets 16:e session pågår 28 februari-25 mars. Kabinettssekreterare Frank Belfrage leder den svenska delegationen under rådets två första dagar när länderna möts på hög nivå.

Ansvarigt departement