Jonas Weiss Minnesfond 2008

Kabinettsekreterare Frank Belfrage läser upp styrelsens motivering. Foto: Ingrid Palmklint / UD. Kabinettsekreterare Frank Belfrage läser upp styrelsens motivering. Foto: Ingrid Palmklint / UD.

2008 års stipendium från Jonas Weiss Minnesfond ges till Robert Peszkowski vid Sveriges ambassad i Kabul, Afghanistan. "Med ett stort mått av engagemang, kunskap och ödmjukhet fullgör Peszkowski sina dubbla uppdrag som rapportör och ansvarig för säkerheten vid den nyöppnade ambassaden i Kabul" samt att han "i den svåra säkerhetssituationen i Afghanistan lyckats med konsttycket att utöva rapportering som gett eko hos Utrikesdepartementet", skriver minnesfondens styrelse i sin motivering till Robert Peszkowskis stipendium.

Robert Peszkowskis kunde inte själv närvara vid ceremonin då han på grund av nedfallet träd fastnat på tåget mellan Göteborg och Stockholm. Stipendiet mottogs istället av hans flickvän Frida Jangsten som även framförde Peszkowskis tacktal.

"Det senaste året har varit en intensiv, lärorik, spännande men också stundtals jobbig resa. Afghanistan är ett oerhört spännande land att verka i (...). Den diplomatiska vardagen krockar inte sällan med den afghanska verkligheten som är långt hårdare, mer pragmatisk, mer komplex än vad man kan tro vid en första anblick. Över allt detta vilar en säkerhetssituation som sakta men säkert blir allt sämre". (Ur Peszkowskis tal).

Christina Gynnå Oguz (till höger) mottar hedersutmärkelsen av Jonas Weiss mor, Barbro Henning. Foto: Ingrid Palmklint / UD. Christina Gynnå Oguz (till höger) mottar hedersutmärkelsen av Jonas Weiss mor, Barbro Henning. Foto: Ingrid Palmklint / UD.

Minnesfonden delar också ut en hedersutmärkelse som i år tilldelas Christina Gynnå Oguz, chef för FN:s drog- och brottsbekämpning i Afghanistan. Vid en ceremoni på UD den 10 november 2008 utdelades både minnesstipendiet och hedersutmärkelsen.