Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Håkan Hallstedt ny generaldirektör för Lotteriinspektionen

Idag har Håkan Hallstedt utsetts till ny generaldirektör att leda Lotteriinspektionen. Han tillträder tjänsten den 18 september.

- Håkan Hallstedt tillför Lotteriinspektionen gedigen kunskap om spelmarknaden och stärker den juridiska kompetensen. Spelmarknaden genomgår stora förändringar och Lotteriinspektionen kommer i framtiden att få ett utökat ansvar med en tydligare och skarpare roll, säger finansminister Anders Borg.


Regeringen vill bekämpa de negativa skadeverkningarna som följer i spelandets spår. Spelmarknaden har under de senaste åren förändrats i takt med den tekniska utvecklingen och ökad internationell konkurrens. Regeringen har tillsatt en spelutredning som presenterar sitt resultat i december. På basis av utredningens slutsatser kommer regeringen föreslå ett modernt, ansvarsfullt och långsiktigt hållbart regelverk för en socialt acceptabel spelmarknad.


Håkan Hallstedt har tidigare varit chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör vid Lotteriinspektionen och är i dag chef för Granskningsnämnden för radio och TV. Dessförinnan var han vice ordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Han tjänstgjorde 1996-2002 i Regeringskansliet som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Miljö- och Kulturdepartementen.


Kontakt

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
work 08-405 10 00
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
work 08-405 10 00