Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen uppmärksammar Earth Hour

På lördag kväll hålls klimatmanifestationen Earth Hour. För nionde året i rad släcks lampor under en timme världen över för att uppmärksamma behovet av att agera mot klimatförändringarna. I en film berättar klimat- och miljöminister Åsa Romson om sitt och regeringens engagemang för manifestationen.

Stefan Löfven vid Sveriges ambassad i Peking. Statsminister Stefan Löfven vid Sveriges ambassad i Peking. Foto: Ambassaden i Peking

Kinabesök fokuserar på handel, mänskliga rättigheter och diplomatiska relationer

Den 27-28 mars besöker statsminister Stefan Löfven Kina. Statsministern är inbjuden att medverka vid Boao Forum for Asia i Hainan och han besöker även Peking. Viktiga delar av besöket är överläggningar med president Xi Jinping respektive premiärminister Li Keqiang.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Magdalena Andersson och Per Bolund presenterade skatteförslag inför budgeten

Vid en presskonferens idag kl. 13.00 presenterade finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund de förändringar på skatteområdet som kommer att föreslås i vårändringsbudgeten och som kan bli aktuella i budgetpropositionen för 2016.

Ekonomiskt stöd till glasögon för barn och unga

I budgetpropositionen för 2016 avser regeringen att avsätta 120 miljoner kronor per år för att garantera alla barn ekonomiskt stöd till glasögon.
- Alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i. Därför är denna satsning på glasögon en viktig markering för barns rättigheter, säger barnminister Åsa Regnér.

Bild på Per Bolund och Åsa Romson Statsråden Per Bolund och Åsa Romson presenterade ökade satsningar på skötsel och skydd av svensk natur i regeringens vårbudget. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Ökade satsningar på skötsel och skydd av svensk natur

I den kommande vårändringsbudgeten förstärker regeringen satsningarna på svensk natur med 430 miljoner. Naturen är en förutsättning för friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar.

Alla notiser
Regeringens politik
Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen
i riksdagen den 3 oktober 2014.

Vårbudget 2015


Den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen den 15 april.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.

Senaste publikationer