The Swedish Citizenship Act

Utgiven:
22 maj 2008

Typ:
Svenska lagar och förordningar översatta till engelska

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Sammanfattning

Svenska medborgarskapslagen (SFS 2001:82) i engelsk översättning.