Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008

Skr. 2007/08:81

Utgiven:
6 mars 2008

Typ:
Skrivelse

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008.