Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

En ny svensk politik för Afrika

Idag presenterar regeringen sitt förslag till en förnyad Afrikapolitik när Afrikaskrivelsen överlämnas till riksdagen. Skrivelsen lägger fast regeringens politik för samarbetet, som bland annat omfattar handel, ekonomisk tillväxt, demokrati, säkerhet, bistånd, miljö och klimat, samt jämställdhet.

- Afrika är så mycket mer än svält, väpnad konflikt och brist på demokrati och mänskliga rättigheter. Kontinenten har enorma tillgångar och möjligheter. Vår politik måste utgå från att verkligheten varierar kraftigt mellan olika länder, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.


Den nya politiken för Afrika tar sitt avstamp i de positiva förändringar som ägt rum på kontinenten de senaste tio åren, och i utvecklingen av Afrikas relationer med omvärlden. Ett stärkt partnerskap mellan EU och Afrika är centralt. Kampen mot fattigdom och främjande av hållbar utveckling förblir prioriterade områden. Ekonomisk tillväxt, fördjupad demokrati och stärkt skydd av mänskliga rättigheter utgör grund för utveckling.


- De afrikanska staterna är beroende av att kunna bygga upp ett eget näringsliv och av att bedriva handel, dels med omvärlden, dels med varandra. Det är avgörande för en hållbar ekonomisk utveckling, säger handelsminister Ewa Björling.


- De fortsatta konflikterna i Darfur, Tchad, Somalia och östra Kongo innebär inte bara stort mänskligt lidande utan tydliggör även sambandet mellan fred, säkerhet och utveckling. Afrikas utveckling är en global angelägenhet. Därför är det viktigt att Sverige, EU och det internationella samfundet stödjer arbetet inom den Afrikanska unionen i ansträngningarna för ökad demokrati och skydd av de mänskliga rättigheterna. Zimbabwe är ett tragiskt exempel på hur bristande respekt för dessa värden går ut över utveckling och omintetgör gjorda framsteg, säger utrikesminister Carl Bildt.


Den nya Afrikapolitiken lyfter också fram klimathotet som en central fråga för Afrikas framtid. För att fördjupa kunskapen om hur Sverige och omvärlden bäst kan bistå Afrika att tackla klimatförändringarna, kommer den av regeringen tillsatta Internationella kommissionen för klimatförändring och utveckling att spela en viktig roll.


Kontakt

Jens Söderblom
Politiskt sakkunnig hos Ewa Björling
work 08-405 27 44
cell 076-766 39 99
e-post till Jens Söderblom
Mikael T. Eriksson
Sara Malmgren
Tjänstledig