Handelsdeklarationen 2010

Utgiven:
14 april 2010

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Handelsdeklarationen presenteras i riksdagen av handelsministern och ambitionen är att presentera regeringens övergripande politik på handelsområdet. Deklarationen ska fungera som en framåtblickande plattform och lyfta fram de utmaningar och möjligheter som finns i vår globaliserade värld.

Presenterad i riksdagen, onsdagen den 14 april 2010.