Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Nationella prov i fysik, kemi och biologi

Elever i årskurs 9 kommer framöver att skriva nationella prov även i fysik, kemi och biologi. Regeringen beslutade i torsdags att uppdra åt Skolverket att ta fram prov som ska användas från och med vårterminen 2009.

- Resultaten i dessa ämnen har sjunkit under lång tid. Det är avgörande för svenskt näringsliv att eleverna får goda kunskaper i naturvetenskap, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I dag ges obligatoriska nationella ämnesprov i svenska, engelska och matematik i årskurs 9 och frivilliga ämnesprov i samma ämnen i årskurs 5.


- Betygssättningen blir mer likvärdig och rättvis när resultatet på de nationella proven kan användas som stöd.


- När vi inför prov i dessa ämnen och samtidigt vidareutbildar lärarna tror jag att vi kan höja resultaten i naturvetenskap, säger Jan Björklund.


Från och med vårterminen 2009 blir också proven i årskurs 5 obligatoriska.


Kontakt

Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 10 00