Helsingforskommissionen, Helcom

Under fyra decennier har det mellanstatliga samarbetet i Helsingforskommissionen (Helcom) arbetat med att skydda Östersjöns marina miljö. Samarbetet omfattar Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU-kommissionen.

Helsingforskommissionens logotyp
Logotyp för Baltic Sea Action Plan

Det formella namnet på samarbetet är Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, eller Helsingforskommissionen (Helcom). På 1970-talet beslutades en överenskommelse inom Helcom, en Östersjökonvention (Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area). Sedan 2007 arbetar länderna med att genomföra Östersjöns aktionsplan, Baltic Sea Action Plan.

Helcom består av representanter för konventionens parter. Arbetet sker genom arbetsgrupper och samordnas av ett sekretariat i Helsingfors.

Miljö- och energidepartementet deltar i Helcoms styrgrupp, Head of Delegation, som har möte ett par gånger per år. I Helcoms fem arbetsgrupper deltar representanter från bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och Transportstyrelsen.