Helsingforskommissionen, Helcom

Under fyra decennier har det mellanstatliga samarbetet i Helsingforskommissionen (Helcom) arbetat med att skydda Östersjöns marina miljö. Samarbetet omfattar Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU-kommissionen.

Helsingforskommissionens logotyp
Logotyp för Baltic Sea Action Plan

Det formella namnet på samarbetet är Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, eller Helsingforskommissionen (Helcom). På 1970-talet beslutades en överenskommelse inom Helcom, en Östersjökonvention (Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area). Sedan 2007 arbetar länderna med att genomföra Östersjöns aktionsplan, Baltic Sea Action Plan.

Miljö- och energidepartementet deltar i Helcoms styrgrupp, Head of Delegation, som har möte ett par gånger per år. I Helcoms fem arbetsgrupper deltar representanter från bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen och Transportstyrelsen.

Fem olika arbetsgrupper genomför politik och strategier:

  • Gruppen för övervakning och utvärdering (Helcom Monas)
  • Gruppen för land-baserade föroreningar (Helcom Land)
  • Gruppen för naturvård och skydd av den biologiska mångfalden (Helcom Habitat)
  • Maritima gruppen (Helcom Maritime)
  • Bekämpning mot fartygsutsläpp (Helcom Response)