Budget och mål: Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Målen för utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande är:

  • högsta möjliga grad av frihandel
  • en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU
  • ett förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO)
  • ökande handelsutbyte mellan Sverige och världen
  • ökade utländska investeringar i Sverige

Budget 2012: Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande (utgiftsområde 24)
Tusentals kronor
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
22 997
Kommerskollegium
80 651
Exportfrämjande verksamhet
245 889
Investeringsfrämjande
56 920
Avgifter till internationella handelsorganisationer
21 317
Bidrag till standardiseringen
30 719
Totalt
458 493