Riksmötets öppnande

I dag samlades riksdagen för upprop och val av talman. I morgon, den 30 september, öppnas riksmötet. Riksdagens talman ska föreslå en ny statsminister som kan bilda regering.

Tobias Billström har entledigats som statsråd

Migrationsminister Tobias Billström har entledigats från sitt uppdrag som statsråd i samband med att han föreslagits bli vice talman i Sveriges riksdag. De frågor som Tobias Billström har ansvarat för i regeringen överförs till statsrådet Beatrice Ask.

Ökad konkurrenskraft ska ge jobb och tillväxt

Europeisk industripolitik stod i fokus när industri- och forskningsministrarna i EU möttes i Bryssel den 25-26 september. Ministrarna diskuterade även förbättringar i genomförandet av EU:s tillväxtstrategi.

Ebola och klimatet i fokus när FN:s generalförsamling samlas

Tisdagen den 16 september inledde FN:s generalförsamling sin 69:e session. Själva huvuddebatten startar den 24 september. Temat för årets allmänna debatt är förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan Post-2015 som ska ta vid när FN:s Millenniemål löper ut nästa år. Men även klimatfrågan och ebolautbrottet i västra Afrika kommer att stå i fokus.

Tisdagen den 23 september hålls FN:s klimattoppmöte Climate Summit 2014 där statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Lena Ek deltar. Statsministern kommer även att delta i en rad andra aktiviteter, bland annat för att ge stöd till Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström deltar också i en rad möten under veckan.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Alla notiser
Regeringens politik
Sverige ska vara ett bra land att leva i. Ett Sverige med full sysselsättning, god miljö och en gemensam välfärd med hög kvalitet på skola, vård och omsorg. Ett Sverige som präglas av sammanhållning, trygghet och med möjlighet för var och en att forma sin egen vardag.
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet 2014


Regeringens målsättningar i årets EU-arbete.
Situationen i Ukraina
Regeringens samlade information med anledning av situationen Ukraina.
Regeringen har fattat beslut om nationell transportplan 2014-2025. Vad händer i ditt län? Läs om detta, och ta del av beslutet i sin helhet:
Din resa utomlands
Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till Sveriges ambassader och konsulat.