En ny kollektivtrafiklag

SOU 2009:39

Utgiven:
5 maj 2009

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Näringsdepartementet

Utredningen om en ny kollektivtrafiklag

Sammanfattning

Delbetänkande från Utredningen om en ny kollektivtrafiklag.

Regeringen beslutade den 5 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en ny reglering av den lokala och regionala kollektivtrafiken. En viktig utgångspunkt har varit att resenären ska sättas i centrum. I uppdraget ingick även att föreslå förstärkta passagerarrättigheter för resenärerna.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2009. Generaldirektören Ulf Lundin förordnades från och med den 5 juni 2008 som särskild utredare.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (3 st)
Lagrådsremiss (2 st)
Proposition (2 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)