Policy för ekonomisk tillväxt i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014

Utgiven:
11 februari 2010

Typ:
Promemoria

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Genom denna policy slår regeringen fast ett antal grundläggande ställningstaganden som gäller för den del av svenskt utvecklingssamarbete som har ekonomisk tillväxt som huvudinriktning. Policyn tar ett helhetsgrepp på tillväxt och gäller för både bilateralt och multilateralt utvecklingssamarbete.