Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

U10.027

Omslagsbild på broschyren Förskola i utveckling
Utgiven:
14 januari 2011

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

Regeringen har beslutat om förändringar i förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2011. Denna skrift presenterar en promemoria som har tagits fram inom Utbildningsdepartementet. Promemorian beskriver bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen.

Broschyren är slut och kommer inte att tryckas i fler exemplar.