The Swedish judicial system - a brief presentation

Bild på omslaget till Det svenska rättsväsendet
Utgiven:
15 oktober 2012

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Justitiedepartementet

Beställ publikationen

Materialet är gratis.

Sammanfattning

Broschyren "Det svenska rättsväsendet - en kort introduktion", på engelska.