Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980. SÄPO:s övervakning av svensk högerextremism eft

SOU 2002:94

Utgiven:
2002

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Rapport från Säkerhetstjänstkommissionen

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)