Förenklad landstrategi: Irak

UD 05.028

Utgiven:
augusti 2005

Typ:
Land- och regionstrategier

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

I Utrikesdepartementets och Sida:s förenklade landstrategi för Irak för perioden 2004 - 2006 prioriteras följande målsättningar för utvecklingssamarbetet:

· främja en fredlig utveckling mot en demokratisk rättsstat där de mänskliga rättigheterna respekteras
· stödja en ekonomisk återhämtning som inriktas på tillväxt som gynnar fattiga grupper
· lägga grunden för ett brett samarbete mellan Sverige och Irak