The Swedish Law-Making Process

Faktablad Ju 07.06e

Utgiven:
26 juni 2007

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

I faktabladet beskrivs den svenska lagstiftningsprocessen.