National minorities and minority languages

IJ 07.07e

Utgiven:
13 juli 2007

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Arbetsmarknadsdepartementet

Sammanfattning

Faktablad: En sammanfattning av regeringens minoritetspolitik, på engelska