Budget för Försvarsdepartementets ansvarsområde

Den del av budgetpropositionen som rör Försvarsdepartementets område ligger under utgiftsområde 6 och benämns Försvar och Samhällets krisberedskap. Vilka förslag som försvarsministern och regeringen lägger inom området, kan du läsa om här och i flikarna till vänster.

Regeringens ökningar av Försvarsmaktens anslag för förbandsverksamhet och materiel perioden 2013-2017

Regeringen satsar på förbandsverksamheten

Regeringen och försvarsminister Karin Enström vill tillföra Försvarsmakten 1,4 miljarder över fyra år. Syftet med höjningen är att stärka Sveriges försvarsförmåga. Efter tillskottet på 1,4 miljarder, kvarstår anslagshöjningen på en halv miljard över dagens nivå.

Anslaget till förbandsverksamheten ökas med 200 miljoner kronor för 2014, 300 miljoner kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016 och 500 miljoner kronor 2017.

Dessa satsningar görs för att förstärka Försvarsmaktens möjligheter att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande soldater och officerare och för att öka övningsverksamheten.

Försvarsmakten ska vara utformad och dimensionerad för att kunna försvara Sverige och främja svenska intressen, men också kunna utvecklas för att möta nya hot i händelse av ett förändrat omvärldsläge. Den viktigaste uppgiften för Försvarsmakten 2014 är att fullfölja omställningen till ett insatsförsvar med förband som är tillgängliga för att snabbt kunna vara operativa.

Regeringen föreslår också en överföring om 300 miljoner kronor från anslaget "Försvarsmaktens insatser internationellt" till anslaget "Förbandsverksamhet och beredskap" från och med 2014.

Samtidigt förs 44 miljoner kronor för finansiering av SSR-insatser (säkerhetssektorreform) från "Förbandsverksamhet och beredskap" till "Försvarsmaktens insatser internationellt". Överföringarna är av budgetteknisk karaktär och påverkar inte verksamheten. Förslaget innebär att anslaget "Förbandsverksamhet och beredskap" ökar med 256 mnkr.