Avtal med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av hemliga uppgifter

SÖ 2008:2

Utgiven:
2008

Typ:
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Avtal med Bulgarien om ömsesidigt skydd och utbyte av hemliga uppgifter.

Stockholm den 9 oktober 2007