Avtal med Rumänien om samarbete inom energi- och miljöområdet

SÖ 2008:9

Utgiven:
2008

Typ:
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Avsändare:
Utrikesdepartementet

Sammanfattning

Avtal med Rumänien om samarbete inom energi- och miljöområdet.

Bukarest den 26 november 2001