Regeringens kalendarium

Per dag Veckovis

Lördag 7 mars 2015

Deltar i informellt utrikesministermöte i Riga

Deltar på seminariet "Motion, en klassfråga", Mora

Idag

Filtrera kalendarium

Markera det eller de statsråd och/eller departement du är intresserad av. Om ingen är markerad visas alla händelser.

Uppdatera Rensa

Kalendariet uppdateras normalt på torsdagar

Kalendariet uppdateras varje vecka med ett urval av statsrådens engagemang för de kommande två veckorna.