Regeringens kalendarium

Per dag Veckovis

Måndag 22 september 2014

Deltar i öppnandet av FN:s generalförsamling, New York

Talar vid Harvard University, Cambridge

Deltar vid FN:s generalförsamling, New York

Idag

Filtrera kalendarium

Markera det eller de statsråd och/eller departement du är intresserad av. Om ingen är markerad visas alla händelser.

Uppdatera Rensa

Kalendariet uppdateras normalt på torsdagar

Kalendariet uppdateras varje vecka med ett urval av statsrådens engagemang för de kommande två veckorna.