Regeringen tar ansvar för jobb och trygghet

Alliansen, som består av de politiska partierna Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, bildar sedan oktober 2006 Sveriges regering. Sverige ska vara ett bra land att leva i. Den röda tråden i regeringens politik är arbetslinjen. Det betyder att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.

Regeringens mål är full sysselsättning och att skapa förutsättningar för att fler ska vilja och kunna arbeta. Så läggs också grunden för en god gemensam välfärd.

Regeringen tar ansvar för hela Sverige och har många viktiga frågor på sitt bord, såsom att minska utanförskapet, förbättra förutsättningarna för innovationer och forskning och stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen arbetar för att minska skadliga utsläpp i både Sverige och omvärlden och för att Sverige ska vara ledande i arbetet mot klimatförändringarna.

Andra frågor handlar om att höja kvaliteten i den svenska skolan, se till att den svenska välfärden kännetecknas av tillgänglighet, valfrihet och hög kvalitet och att Sverige har en stark röst internationellt. För att nämna några exempel. Regeringens många politikområden finns beskrivna på olika delar av den här webbplatsen.

Frihet, ansvar och rättvisa är några av de värden som ligger till grund för regeringens politik. Politiken kan sammanfattas i tre prioriterade områden:

Läs mer om regeringens politik på andra delar av den här webbplatsen, samt i regeringsförklaringen (som finns länkad i högerspalten). Den sammanfattar vilka ambitioner regeringen har inom olika politikområden. Statsministern presenterar regeringsförklaringen för riksdagen vid riksmötets öppnande varje höst.

På hösten presenteras också budgeten för nästkommande år. I budgetpropositionen för 2014 presenterar regeringen förslag för tillväxt och jobb. Det handlar om åtgärder som ökar sysselsättningen, elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft samtidigt som välfärden och sammanhållningen stärks och miljön och klimatet skyddas. De starka svenska offentliga finanserna gör det möjligt för regeringen att föreslå åtgärder för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor 2014.