Viktigare lagar och förordningar

Regeringen ger ut en skrift över viktigare lagar och förordningar inför varje halvårs- och årsskifte.

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagarna och förordningarna som träder i kraft kring respektive halvårs- och årsskifte.

De senaste skrifterna hittar du samlade på denna sida. I skrifterna är lagarna och förordningarna sorterade per departement. Frågor om de nya lagarna besvaras av ansvarigt departement.