Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Delegationen för jämställdhet i skolan efterlyser kontaktklasser

DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan lanserar en egen hemsida. Och passar samtidigt på att efterlysa kontaktklasser.

- Nu börjar vårt arbete på allvar, säger delegationens ordförande Anna Ekström.

I november började DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan sitt arbete. Ett av de viktigaste uppdragen är att kartlägga och analysera skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller betyg, attityder och hälsa.


- Vi kan redan nu se att det finns mycket arbete kvar för skolan att göra, säger Anna Ekström, ordförande i delegationen.


För att lättare nå ut och väcka debatt i jämställdhetsfrågan har nu delegationen lanserat sin egen hemsida: www.jamstalldhetiskolan.se.
Sidan kommer att innehålla aktuell statistik, lästips och information om delegationens arbete. Delegationen efterlyser också synpunkter, tankar och idéer.


- Vi hoppas komma i kontakt med så många som möjligt: lärare, elever och föräldrar, säger Anna Ekström.


För att få in ytterligare information om hur läget är på landets skolor och hur jämställdhetsarbetet fungerar efterlyser delegationen också kontaktskolor och kontaktklasser som ska kunna svara på frågor och delta i vissa enkätundersökningar.


Informationen ska bland annat användas som underlag till de förslag delegationen ska lägga fram i sitt slutbetänkande. DEJA-Delegationen för jämställdhet i skolan kommer inte att dela ut några medel, men ska besöka de utvalda klasserna och skolorna och också bjuda in ansvariga pedagoger till delegationens konferenser.


- Det handlar om ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter, menar Anna Ekström.


Kontakt

Kent Eriksson
Sekreterare
08-405 55 36