Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar överenskommelsen om EU:s klimat och energipaket

Europeiska rådet har i dag, 12 december 2008, kommit överens om EU:s klimat- och energipaket. Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar.

- Det är glädjande att länderna nu nått en uppgörelse om EU:s klimat- och energipaket. Det innebär att EU ger ett tydligt besked till omvärlden med att bekräfta ambitiösa åtaganden och fastslå de högsta mål för utsläppsminskningar som någon ländergrupp har satt upp. EU:s position i de internationella klimatförhandlingarna stärks inför nästa års klimatmöte i Köpenhamn, säger Andreas Carlgren.

- Jag välkomnar särskilt att paketet bekräftar övergången från 20 procents utsläppsminskningar till 30 procent vid ett globalt avtal i Köpenhamn. Även om det inte sker med den automatik som Sverige förespråkat finns förutsägbarheten i övergången kvar. EU står för 30 procents utsläppsminskningar om andra industriländer gör jämförbara åtaganden.

- Det är en framgång för Sverige att vi fått gehör för att även de fattigaste länderna ska få tillgång till så kallade CDM:s (Clean Development Mechanisms). Utöver den andel på 3 procent som EU-kommissionen ursprungligen föreslog, ges länder med höga marginalkostnader möjlighet att ytterligare investera i klimatförbättringar i de minst utvecklade länderna och ö-nationerna. Det är ett mycket positivt besked till mina miljöministerkollegor här vid klimatförhandlingarna i Poznan.

- Regeringen har gjort bedömningen att invänta EU:s energi- och klimatpaket innan vi presenterar vår klimat- och energiproposition. Därmed kommer propositionen inte att överlämnas till riksdagen i december. I det fortsatta arbetet med att bereda propositionen kommer vi att analysera och bedöma paketets betydelse för Sveriges insatser och nationella mål.

Kontakt

Mattias Johansson
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
Karin Rappsjö-Emanuelli
Politiskt sakkunnig
070-839 02 06