Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande med anledning av förlovningen mellan Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström

Regeringen har idag, vid ett extra regeringssammanträde, fattat beslut om att efter H.M. Konungens hemställan lämna sitt samtycke till äktenskap mellan Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström.

- Jag vill framföra mina varmaste gratulationer och lyckönskningar till Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.