Inga alternativ till fortsatt frihandel

Den 27 augusti talade handelsminister Ewa Björling vid uppmärksammandet av Världshandelsdagen som Stockholms handelskammaren arrangerad. I en tid av sjunkande internationell handel betonade handelsministern betydelsen av frihandel för ett exportorienterat land som Sverige.

Ewa Björling talade också om frihandelns betydelse för tillväxten i världen. Men det positiva med frihandel ifrågasätts allt mer. Och risken för tilltagande protektionism ökar. Ewa Björling kallade detta för ett steg bakåt. Hon menade att Sverige som ordförandeland i EU ska arbeta för att hindra nya handelshinder, både direkta och indirekta.
- Som jag ser det finns det inga alternativ till fortsatt frihandel, till fortsatt globalisering, sa Ewa Björling.

Ewa Björling betonade också vikten av dialog med näringslivet för att Sverige ska kunna bedriva en effektiv handelspolitik. Ett område som hon ser som en framtida exportbransch är vård och omsorg.
- Vårdexport är en viktig framtidsmarknad. Sverige har en sjukvård i världsklass som kan exporteras. Idag kan en privat vårdgivare etablera sig i ett annat EU-land och ge vård i det landet. Men det finns regelhinder som försvårar detta. Någon förändring är heller inte nära förestående eftersom vårdföretag inte omfattas av tjänstedirektivet som träder i kraft vid årsskiftet.

Kontakt

Monica Enqvist (fd Ohlsson)
Pressekreterare hos Ewa Björling
work 08-405 37 11
cell 070-296 18 99
e-post till Monica Enqvist (fd Ohlsson)