Nytt projekt ska ta tillvara utlandsföddas erfarenheter

Idag lanserar handelsminister Ewa Björling en särskild satsning för att ta till vara utlandsfödda företagares kompetens för att på sikt öka handeln med omvärlden.
- Målet är att öka den svenska handeln och på så sätt skapa jobb och tillväxt i Sverige, säger Andreas Hatzigeorgiou som leder projektet på UD.

Andreas Hatzigeorgiou vill ta tillvara utlandsföddas kompetens. Foto: Ellinor Lundmark/UD

Andreas Hatzigeorgiou är ekonom med ett förflutet på bland annat Världsbanken. Han leder nu på uppdrag av handelministern projekt Kosmopolit och ligger bakom studien om sambandet mellan invandring och svensk utrikeshandel.

- Studien visar att om invandringen ökar med cirka 12 000 personer leder det till en ökning av exporten med cirka sju miljarder kronor, säger han.

Var femte företag som startas i Sverige startas av en person med utländsk bakgrund och de utlandsfödda företagarna besitter en unik kompetens med sina kunskaper om politik, affärskultur och språk i sina tidigare hemländer.

Utlandsfödda visar vägen

- Projektet går ut på att ta tillvara företagarnas erfarenheter. De har mycket goda förutsättningar att göra affärer i sina forna hemländer och även att fungera som vägvisare för svenska företag som vill etablera sig utomlands, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Ett första steg i satsningen är att etablera nätverk där utlandsfödda företagare kan mötas, utbyta erfarenheter och stötta varandra. Det kan handla om att informera varandra om vilka dokument man behöver för att exportera till ett visst land eller vilka tullbestämmelser som gäller. Andreas Hatzigeorgiou menar att det i Sverige behövs att staten går in och uppmuntrar företagarna.

- I andra länder till exempel USA skapas de här nätverken på eget bevåg. Där har man till exempel sett att nätverk bland utlandskineser har ökat handeln. I Sverige existerar inte den här typen av nätverk på samma sätt, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Bollplank åt ministern

Exportrådet har därför på uppdrag av UD identifierat nyckelpersoner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Halmstad som ska fungera som nav i projektet och samla företagare i sina respektive regioner. Planer finns också på att inrätta ett slags företagarråd som kan fungera som bollplank åt handelsministern, erbjuda handelsdelegationsresor, utbildningar i eget företagande och även konferenser där svenska företag kan möta företagare med utländsk bakgrund.

- Intresset från företagarnas sida är jättestort. Satsningen vänder sig i första hand till små- och medelstora företag men många av de som anslutit sig är mikroföretag, säger Andreas Hatzigeorgiou.