Kontakt och besök

Regeringskansliet Växel work 08-405 10 00
Besöksadress work Rosenbad 4
Postadress postal 103 33 Stockholm

Öppettider för växeln, registratorskontoren och kvartersexpeditionerna


Växeln har öppet vardagar klockan 07.45-18.00.
Registratorskontoren har öppet vardagar klockan 09.00-16.00.
Kvartersexpeditionerna har öppet vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post till regeringen och departementen


E-post till statsråden eller till departementen skickas till respektive departements registrator. Den som vill ta del av inkommen e-post hänvisas i första hand till respektive departements registrator.

Teletal hjälper dig att ringa


Om du talar otydligt, har svårt att minnas eller behöver hjälp med att anteckna vad som sägs kan du få hjälp av en tolk från Teletal. Ring 020-22 11 44. Tjänsten är kostnadsfri.

Offentlighetsprincipen och sekretess

innehåller bestämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.